מנחל ניצנה ועד גשרי באר חיל

– בניצנה משתנה כיוון תוואי המסילה מצפון מערב לצפון מזרח.

– שרידי מבנה קדום נ. צ. 146457/532501. הסוללה מונחת על שולי מבנה קדום, בית חווה? בן 2-3 חדרים. מסביב נראים שפע חרסים כנראה מהתקופות רומי-ביזנטי. כמו כן חרסים שחורים. מהעבר השני מערכת מחילות דרבנים.

בין גשר ניצנה והאתר שלושה פתחים בסוללה ללא שרידי בנייה. כמו כן פזורים כמה שרידי פחיות עם סמל הצדפה "של".

– פתח בסוללה ללא שרידי בנייה נ.צ. 146457/532501.

24

חלל אחד סתום לגמרי שניים נוספים סתומים חלקית. לא ניתן למדוד גובה מהרצפה. רוחב הפתחים 77-80 ס"מ לא נותרו אבני חזית והגג חשוף כולו. בשלושת טורי אבני הגג אין כמעט אבן אחת דומה לרעותה, אך כולן באורך 130 ס"מ ובעלות רוחב שונה. מהוקצעות גס או מיושרות הן מבחוץ והן בחלק הפנימי.

(קטע הכביש המנדטורי רפיח – עוגה חודש ומשמש לתנועה אל שלושת בתי הכלא)

25, מפגש מסילה – כביש רפיח-ניצנה המנדטורי.

נ.צ. 146991/533338

בין מעביר המים המשולש למפגש הכביש עברה המסילה בשטח מישורי שבכולו שרידי חקלאות עתיקה וטרסות רבות. רוב האבן של הטרסות העתיקות הן חלוקי נחל בגדלים שונים. נחל ניצנה הקרוב והטרסות החקלאיות העתיקות סיפקו כמויות אבן רבות, למצע החצץ שעל המסילה. ממערב למסילה שטחי חקלאות עכשווית.

– בסמוך למפגש הכביש נבנה לול הודנים. סוללת המסילה נכללה בגדר הביטחון שלו.

– למעשה, מקטע זה ואילך נותרו מעט מאד קטעי מסילה. הקטעים החסרים כלולים או היו כלולים בתוך מתקני כלא ומחנות צבא. נותר כאן בתחום מתקן חולות, קטע סוללה גבוהה באורך כ- 40 מטר. מגודר כיום. בתחום הקטעים החסרים בקרבת נחל רות פנתה המסילה מזרחה לעבר נחל לבן בקטע בן כ-10 ק"מ

26, גשר נחל רות.(ואדי חסנייה) 

 נ.צ. 149522/534252

לפי אומדן המרחק בין שתי האומנות החיצוניות של הגשר היה הגשר בן 6 קשתות. שתי האומנות החיצוניות לא שרדו למלוא גובהן. ביניהן נראים כיום שרידים של אומנת קשת אחת. הגשר נמצא בתוך בסיס צבאי. בסמוך אליו נעשו עבודות עפר.

אומנה חיצונית דרום מערבית: הנדבכים הישרים אינם גלויים. מנדבכי הקשת, נותרו 10. אחת הכנפיים הרוסה בחלקה. בשתיהן חסר הנדבך העליון המסותת חלק.

אומנה חיצונית דרומית נחל רות
אומנה חיצונית דרומית נחל רות
גשר 6 קשתות כנראה ואדי חסנייה-נחל רות הכנות לפיצוץ. צילום:  Ventura Daniel Wiki
גשר 6 קשתות כנראה ואדי חסנייה-נחל רות הכנות לפיצוץ. צילום: Ventura Daniel Wiki

 

אומנה צפון מזרחית: על פני הקרקע נראים 3 נדבכים ישרים, 10 נדבכי קשת. נראה שחסרים למלוא גובה הקשת עוד 3-4 נדבכים. שתי הכנפיים שמורות לבד מהנדבך העליון המסותת ואבני החוד.

בשנות ה-80 בעת עריכת סקר נוף רמת נגב,  ולפני סגירת מתחם הגשר בתוך מחנה צבאי, נראו בסמוך לגשר, ערמות אבני גזית  שנאספו, כנראה למטרת שוד אבן.

נחל רות אומנה חיצונית צפונית
נחל רות אומנה חיצונית צפונית

27, הסתעפות מסילה

 נ.צ.  150160/534364.

הסתעפות למסילה צרה כנראה, בצמידות לגדר בסיס צ.ה.ל.  שתי המסילות השטוחות, שנותרו בתוך הגדר, לא נסקרו. באזור נעשו עבודות עפר נרחבות להסדרת ניקוז המחנות, וקטעים של הסוללה חסרים. בקצה השטח המישורי המוסדר נותר קטע סוללה גבוהה בן כחצי ק"מ.  סוללת המסילה נוצלה בחלקה, כבסיס לסוללת הסדרת הניקוז. שאר הקטע המקורי של הסוללה קיים ומחופה בחצץ מאבן מנופצת.  עד לקטיעתו ע"י ערוץ נחל שחצה אותו באלכסון.

ב-נ.צ. 151646/534130. מתחדשת הסוללה לאחר קטיעתה.

– מצפון לערוץ נחל רות קיימות במדרון הגבעה מחצבות קטנות במחשופי סלע קשה. באחת מהן נותרו שני פריטי אבן מעובדים בחלקם.

28, מעביר מים

נ.צ.  151960/534056

הרוס, שרידים מועטים, אורכו כ-10 מטרים, מרמז על מעביר קשת כפול.

27

29, מעביר מים מרובע

נ.צ. 153026/534346

29

30, מעביר מים הרוס על ערוץ נחל רביב

נ.צ. 153496/534590

לפי שרידיו נראה כמעביר מרובע
לפי שרידיו נראה כמעביר מרובע

31, מעביר מים קשתי כפול

 נ.צ. 153873/534766

המעביר סתום לרוב גובהו ע"י חולות נודדים צידו הצפון מזרחי פגוע מעט יותר בנדבכים העליונים הגלויים.
המעביר סתום לרוב גובהו ע"י חולות נודדים צידו הצפון מזרחי פגוע מעט יותר בנדבכים העליונים הגלויים.

32, מעביר מים קשתי

נ.צ. 155139/535019

חזית צפון מזרחית
חזית צפון מזרחית

שמור יפה גובהו מהריצוף כ-1.70, שלושה נדבכים ישרים ושישה נדבכי קשת משני עברי נדבך הראשה. בחזית הדרומית חסרות הכנפיים. מצפון, חסום הפתח בשיח רותם גדול. בסמוך למעביר המים גדר מתקן.

33, מעביר מים מרובע

נ.צ. 155375/534891

בקטע מסילה קצר בין גדר המתקן לגשר נחל לבן. הסוללה נמוכה כאן עד לגשר.

33

34, גשר נחל לבן

אורך הגשר  כ-87 מטר והיה בן 12 קשתות. בגשר שרדו שלוש קשתות שתחילתן באומנה החיצונית המזרחית.  שלוש קשתות אלה  פגועות בעיקר בחזיתן.

מעברו השני שרדו שלוש אומנות פגועות ביותר. שאר האומנות שביניהן נראות אך מעט מעל פני הקרקע, או אינן נראות כלל.

שלוש הקשתות שנותרו
שלוש הקשתות שנותרו

מבנה הקשתות        

בשלושת הקשתות ששרדו, נראים מעל פני הקרקע שני נדבכים ישרים, שמעליהם בנויים נדבכי הקשת. (באומנה החיצונית הנגדית החשופה כולה נראים ארבעה נדבכים ישרים) פני הנדבכים מהוקצעות.

נדבכי הקשת שמעליהם 33 במספר. 16 מעבר לכל צד של נדבך הראשה. פני האבנים חלקים.

חזית הגשר

כל אבני החזית מהוקצעות ובין כל שתי קשתות קיים מרזב. אבן המרזב בולטת כלפי חוץ ובה חריץ. (בגשר באר שבע המרזב ממוקם מול נדבך 8-9 של נדבכי הקשת).

חזית הקשת: הנדבך העליון של בסיס האומנה- הנדבכים הישרים, הוא בן שתי אבנים גדולות בעלות סיתות שוליים. שלא כצידן הפנימי, החלק. מעל נדבך זה מתחילה הקשת שאבניה חלקות לפי מספר מועט של אבנים שנותרו באחת הקשתות. בקטע הגשר ששרד, לא נותרה ולו אבן אחת מהנדבך העליון של החזית שהן בדרך כלל אבנים חלקות.

האומנות המערביות

במערב הגשר שרדו: האומנה החיצונית ושתי אומנות נוספות. שלושתן פגועות ביותר. האפיק הפעיל של נחל לבן זורם כיום בין שלוש אומנות אלה.  האומנות נחשפו לעומקן וכיום חשופים יסודותיהן ונתונים לסכנת התמוטטות, באחד השיטפונות הבאים. נראה שלא כאן היה האפיק הפעיל בתקופת בניית הגשר. אפיק נחל לבן היה נתון לכריית חלוקים עמוקה ורחבה, משני עברי הגשר, בעשורים האחרונים.

עקב כריית חומר הוואדי עד לקרקעית הקירטון, נגרמת כאן התחתרות עזה לאחור.

אפיק הזרימה הפעיל הנוכחי, שלוש האומנות המערביות, חשיפת יסודות. החיצונית, מימין ללא כנפיים
אפיק הזרימה הפעיל הנוכחי, שלוש האומנות המערביות, חשיפת יסודות. החיצונית, מימין ללא כנפיים

בגשר זה כבגשר נחל סכר אין באומנות החיצוניות כנפיים. כנפיים נועדו למנוע את סחיפת אזור המגע של גשר עם הקרקע אליה הוא נסמך. כאן המגע הוא עם הסוללות המוגבהות. חסרון הכנפיים יכול לרמז שאפיק הזרימה היה במרכז הגשר וניתן היה לחסוך בבניית כנפיים.

האומנה החיצונית המערבית חשופה כיום עד ליסודות, בשני עבריה. כריית החלוקים כאן נערכה ממש בסמוך לגשר, ואחד הקבלנים חמד גם אדמת הסוללה שמעבר לאומנה.

כך לפחות ניתן לראות את הצד האחורי של האומנה החיצונית שהיא שונה מאד מהצד האחורי של האומנה החיצונית הצפונית הגלויה של גשר עסלוג'.  צידה האחורי, בנוי כקיר ישר, מאבני גוויל ללא ציפוי אבני גזית עד לראשה.

צידה האחורי של האומנה החיצונית המערבית, ללא כנפיים של גשר נחל לבן
צידה האחורי של האומנה החיצונית המערבית, ללא כנפיים של גשר נחל לבן

במעלה המדרון מעל לגשר, נותר קטע קצר של מסילה צרה. כיום לא ניתן לראות מה היה שימושו.

– המסילה עוזבת את גשר נחל לבן על סוללת עפר גבוהה, בעיקול העוקב אחר מהלך אפיקו של נחל לבן. העיקול נסלל תוך חציבה בשולי גבעות קירטוניות עם הרבה סלעי צור. (בראש הגבעה נותרו שרידי היאחזות הנחל שיזף – שלח). במורד מדרון הגבעה,  גשר הכביש המנדטורי על נחל לבן.

35, מעביר מים מרובע

נ.צ. 155992/534481

גובהו 70 ס"מ רוחבו כ-50 ס"מ. מרוצף לכל אורכו,לוחות התקרה באורך 120 ס"מ. אבני הדפנות מהוקצעות. חלק מאבני הדפנות מסותתות בזוית לעבר נדבכי הכנפיים. מעביר המים היה פעיל גם ביום הסיור, נראה בו עדיין זירזוף מים לאחר גשם.

– תוואי המסילה הולך ומעמיק לקראת המפגש עם הכביש המנדטורי, ועמק נחל לבן. עומקו כאן כשני מטרים. שפכי החציבה נערמים משני עברי תוואי המסילה. באחד הקטעים נראית תעלה להסדרת מי נגר. את תוואי המסילה חוצים שני קווי מים של חברת מקורות.

במורד התוואי, בסמוך לגשר הכביש המנדטורי, נראה ריכוז סלעים קשים וסימני חציבה. באחד הסלעים נותרו עקבות מקדח עגול.

36, מעביר מים מרובע

נ.צ. 156249/534076

סתום ברובו.

– בהמשך התוואי נראה שהיה מעביר מים נוסף, שנסתם ואינו נראה כיום.

37, מפגש סוללת רכבת-כביש מנדטורי

לקראת המפגש עם הכביש המנדטורי החציבה העמוקה, 2 – 3 מ' נפתחת בדופן אחת הפונה אל עמק נחל לבן. בסמוך לכביש המנדטורי נראית באחד סלעי הדופן טביעת מקדח עגולה.

37

-מכאן ואילך עם עזיבת גבעות הצור תוואי המסילה, גבוה על סוללת עפר

גשר הכביש המנדטורי על נחל לבן בסמוך למפגש כביש-מסילה
גשר הכביש המנדטורי על נחל לבן בסמוך למפגש כביש-מסילה

38, מעביר מים קשתי

נ.צ. 156716/534215

נמצא בסמוך למפגש הכביש המנדטורי – נחל לבן.  כריית החלוקים באפיק נחל לבן העמיקה מאד את האפיק והתחתרות הערוץ מאימת על התמוטטות מעביר המים כולו.

מעל הריצוף 3 נדבכים ישרים ו-9 נדבכי קשת משני עברי נדבך הראשה. חסרים רוב אבני החזית והכנפיים בחזית הצפונית. השליש הדרומי של מעביר המים כבר ממוטט, כולל חלק מהריצוף.

38

– פירצה רחבה בסמוך למעביר המים, המשמשת כיום כניסה לדרך לאורכו של נחל לבן.

מכאן ואילך עם עזיבת גבעות הצור תוואי המסילה, גבוה על סוללת עפר.

39 מעביר מים קשתי הרוס

נ.צ. 156971/534467

40, מעביר מים קשתי

נ.צ. 157824/534467

גובהו כ- 2 מטר. 4 נדבכים ישרים. מעליהם 5 נדבכי קשת משני עברי נדבך הראשה. שמור, לבד מהכנפיים.

40

בור מים- מאגורה

נ.צ. 1080/0345 ישראל

המאגורה חצובה לרגלי רכס גבעות מצפון לאפיק נחל לבן, ובסמוך למסילת הברזל התורכית. הבור היה ניזון מתעלת איסוף ארוכה שמתמשכת במעלה מדרון הרכס שמעליו בתעלה שהשתמרה היטב,  מספר קטעים  חצובים ובנויים באבני גוויל.  תוואי התעלה נתמך בבניית אבן הנראית למרחוק.

(תאור חלקי של המאגורה מתוך סקר נוף רמת נגב 1993) בסמוך למאגורה סוללת עפר רחבה וגבוהה ששימשה כנראה להכוונת מי הנגר של מדרגת הוואדי אל הבור. הבור גדול: 1‏11×1  מ', גובה תקרתו כ_5 מטר. עמוד התמך החצוב התמוטט בעבר עם חלק מהתיקרה. העמוד נבנה מחדש באבני גוויל ואף טויח אך גם העמוד המתוקן  רחוק עדיין מלהגיע לתקרה. לדופן חזית הבור צמודה מערכת מדרגות המגיעה מהקרעית עד למחצית גובה הדופן, מגובה זה ומעלה קטע הדופן שמול המדרגה העליונה אינו חצוב, אלא בנוי. יש להניח שקטע של גרם המדרגות שהעלה אל פני הקרקע בוטל, ובמקומו הוגבהה הדופן בבניה באבן. בדופן שמעל המדרגה התחתונה, בגובה אדם, נחצבו כמה גומחות קטנות חלקן רבועות וחלקן משולשות – כנראה מקום להצבת נרות תאורה. בדפנות הבור נחשפו בחציבה מספר שכבות דקות של צור. מתחת לתקרת הבור שהיא שכבת סלע  קשה, מתבלטת שכבת צור עבה ורצופה. בקטעים בהם השכבה מקוטעת נראה הצור כשכבת בולבוסים גדולים. מחוץ לבור ליד סוללת העפר נראה אפר רב.

לנוכח ההשקעה הרבה באיסוף המים לבור ייתכן והיה בו שימוש לרכבת התורכית.

– בור המים נראה כבור נבטי, אך ההשקעה הגדולה במערכות איסוף המים, יכולה לרמז אולי על שימוש מאוחר – תורכי לרכבת.

עדכון פברואר 2014: נראה שהעמוד המרכזי התמוטט סופית.

סכר עפר ניצב למאגורה, ולאפיק נחל לבן
סכר עפר ניצב למאגורה, ולאפיק נחל לבן
המאגורה שליד המסילה, ושרידי עמוד התמך
המאגורה שליד המסילה, ושרידי עמוד התמך

41, מעביר מים מרובע

נ.צ. 158285/534393

מפורק חלקית.

42, מעביר מים מרובע

נ.צ.  158605/534444 

סתום.

– המסילה הגבוהה עוזבת כאן את עמק נחל לבן ונכנסת לשולי גבעות הצור,שמעל נחל לבן.

43, מעביר מים מרובע

נ.צ. 158934/534436

סתום

– לאורך קטעים ארוכים ערימות חצץ שלא פוזרו על המסילה.

44, מעביר מים מרובע

נ.צ. 159032/534422 

45, מעביר מים מרובע

נ.צ. 159078/534408

46, מעביר מים מפורק

נ.צ. 159183/534372

חלקי המעביר מפוזרים.

47, בית קברות קטן צמוד למסילה

נ. צ. 159358/534267

מיקום בית הקברות, על משטח צר לצד המסילה, נותן מקום להנחה שיש קשר ישיר למסילה. במקום כמה עשרות קברים עליהם אבנים אחדות.

48, מעביר מים מרובע

נ.צ. 159414/534237

הרוס בחלקו, תקרתו חשופה לכל אורכה.

-פרצה רחבה בסוללה.

49, מעביר מים קשתי-המעביר השונה.

נ.צ. 159661/534108   ישראל חדשה

שמור, גובהו 1 מטר, לקשת שלושה נדבכים ישרים, 7 נדבכי קשת.  מעביר המים שונה מרוב מעבירי הקשת. הוא צר ונמוך.

49

-בחתך חציבת תוואי המסילה שכבות צור ובולבוסי צור.

50, מעביר מים קשתי

נ.צ. 160050/533897

שמור יפה, גובהו כ-2.5 מטר. מרוצף, 4 נדבכים ישרים 6 נדבכי קשת משני עברי נדבך הראשה.

50

51, מעביר מים מרובע.

נ.צ. 160204/533846   

בקרבתו סלעים גדולים שהתמוטטו על התוואי. נראים כאן שרידי פגזים שנורו למקום..

52, גשר בן קשת אחת אפיק משני של נחל לבן

נ.צ. 160435/533817

סוללת המסילה הגבוהה שעזבה את עמק נחל לבן, טיפסה בהדרגה על שולי הגבעות שמצפון לעמק, בקטע ארוך. במעבר אל בין הגבעות הנמוכות, ושינוי הכיוון ממזרח  לצפון מזרח, מתגברת הסוללה על ערוץ עמוק. בערוץ הוקם גשר גבוה בן קשת אחת. אורך חלל הגשר כ-21 מטר, ורוחבו 4 מטר. גובהו, כ-4  מטר.

רצפת הגשר מרוצפת. בצד כניסת המים סף, בן נדבך אחד של אבני גזית.

קירות הקשת, – 7 נדבכים ישרים של אבני גזית מהוקצעות. מעליהן מתחילה הקשת, 12 נדבכים קוניים משני עברי אבן הראשה. סה"כ 20 נדבכים. אבני הקשת בדומה לנדבכים התחתונים, מהוקצעות עם בליטה. אך להן נוסף גם סיתות שוליים בעובי 3-4 ס"מ.

הכנף – גובהה 18 נדבכים. שתי הכנפיים יוצרות מפתח כפול מרוחב הגשר 8 מטר.

חזית הקמרון – אבני חזית הקשת מהוקצעות, עם סיתות שוליים בעובי 3-4 ס"מ. בדופן הפנימית הן מסותתות חלק. אבן הראשה גבוהה ובולטת יותר, מנדבכי הקשת.

הנדבך העליון של הגשר כולל הכנפיים, מסותת חלק, בקצוות כל אבן, סיתות אלכסוני עדין משופע לצדדים.  בכל כנף, שתי אבני חוד.

לגשר אין מרזב כמו בגשרים הרב קשתיים.

גשר ערוץ נחל לבן צילום שנות ה-70
גשר ערוץ נחל לבן צילום שנות ה-70
גובה הסוללה 10-15 מטר
גובה הסוללה 10-15 מטר

בסמוך לגשר שכבות אבן גיר קשה ונראה שנחצבו כאן חלק מאבני הגשר. באחת האבנים נראה עקבות סימן מקדח.

51b

53, מעביר מים מרובע

נ.צ. 160616/533852

54, מעביר מים קשתי

נ.צ. 160735/533872  

55, מעביר מים  הרוס

נ.צ. 160867/533902

אבניו מפוזרות במרחק מה מהמקום.

56, מעביר מים מרובע

נ.צ. 161227/533965

פגוע חלקית בשתי החזיתות.

57, מעביר מים מרובע

נ.צ. 161330/553994

שלם לגמרי, רוחבו 30 ס"מ.

– המסילה עושה כאן עיקול קל לעבר תא שטח  מעט פחות ערוצי.

58 מעביר מים מרובע

נ. צ. 000

בתוך העיקול.

52

59, מעביר קשת מפורק

נ.צ. 161469/534055

נותרו מעט אבנים מסותתות בשוליים. אבני מעביר המים מפוזרות בריחוק מהמקום.

59

– ריכוז אבנים בסמוך לתוואי. בריכוז, אבנים ארוכות מהוקצעות  וערימות אבני גוויל. בסמוך לערימה קיים שקע. ייתכן מעביר מים מכוסה סחף.

ריכוזי אבן סמוך לתוואי המסילה
ריכוזי אבן סמוך לתוואי המסילה

– ריכוז נוסף של אבנים בסמוך למסילה, כמה מאות מטרים מהקודם. אבנים גדולות ובינוניות בערימה דמוית טומולוס. בצידם אבנים גדולות וישרות

59b

– חיתוך המסילה ע"י פעילות צ.ה.ל., על הסוללה הצבאית אבנים כנראה ממעביר מים שהיה כאן.

60, מעביר מים קשתי.

נ.צ. 161776/534403

אינו שלם וסתום בחלקו.

60

61,מצבור סיד

בסמוך למעביר המים מס' 60 גוש סיד כבוי יבש ונקי, ועקבות בנייה. האם היה כאן כבשן? או מאגר סיד ליצירת חומרי מילוט.

61

62, מעביר קשת

נ.צ. 162038/534706

62

– חיתוך נוסף של הסוללה ע"י מחפורת צ.ה.לית,  שרידי מעביר מים

–  בור מים

נ.צ. 162074/534739

הבור צמוד לסוללה, מצידה המערבי. בחולייתו מספר אבני גזית מהמסילה. מתפקד עד לימים אלה.

63, מעביר מים

נ.צ. 162502534883

המעביר מפורק לגמרי. במקומו פתח בסוללה. אבנים מספר פזורות ממזרח למקום.

64, מעביר מים דו קשתי

נ.צ. 162673/534935

סתום בסחף לא ידוע גובהו. נשמר רק בחזיתו המזרחית, מלבד חסרון נדבך עליון בכנף אחת. שני נדבכים מעל אבן הראשה, ומרזב ניקוז בין שתי הקשתות.

64

65, מעביר מים מרובע

 נ.צ. 162911/535009

שלם, גובהו מהרצפה 1 מטר, בכנף אבן חוד יחידה
שלם, גובהו מהרצפה 1 מטר, בכנף אבן חוד יחידה

66, מעביר מים קשתי

 נ.צ. 163148/535203

המעביר סתום בחלקו התחתון והרוס. נותרו מעט שרידי הקשת והכנפיים. נראה שהיה בן שתי קשתות.
המעביר סתום בחלקו התחתון והרוס. נותרו מעט שרידי הקשת והכנפיים. נראה שהיה בן שתי קשתות.

 

67, מעביר מים קשתי

נ.צ. 000

מעביר המים הרוס ברובו, לפי השרידים שנותרו נראה שהיה בן שתי קשתות.

68, מעביר מים מרובע

נ.צ. 163533/535620

המעביר נמצא על קטע סוללה קצר בין שני קטעי חציבה. חזיתו הדרום-מערבית הרוסה.
המעביר נמצא על קטע סוללה קצר בין שני קטעי חציבה. חזיתו הדרום-מערבית הרוסה.

69, פרצה בסוללה

 נ.צ. 000

לפי שרידים של רצפת אבן היה כאן מעביר מים.

70, מעביר מים קשתי

נ.צ. 163665/535703 

70

קשת נמוכה,  שלושה או ארבעה נדבכים ישרים, ושלושה נדבכי קשת, משני עברי אבן הראשה. הקשת סתומה בחלקה בסחף.

בשורת הנדבך העליון של הכנף  נמנו 9 אבנים.  אחת מהן אבן חוד. החזית הדרום מזרחית, פגועה מעט, בצפון מערבית חסר הנדבך העליון המסותת.

71, מעביר מים מרובע

נ.צ. 163533/535629

נמצא בקטע סלול בין שני קטעים חצובים. פגוע בשתי החזיתות.
נמצא בקטע סלול בין שני קטעים חצובים. פגוע בשתי החזיתות.

– הסוללה עוזבת כאן מישור מוגבה שאורכו כמה מאות מטרים, מבותר בערוצים רבים. תוואי המסילה מגוון, בין סוללות עפר וקטעים חצובים קלות. בשטח דרכים צבאיות שחלקן משתמש בקטעים החצובים של המסילה.

72, מעביר מים קשתי

נ.צ. 163663/535778

צידו האחורי של מעביר המים
צידו האחורי של מעביר המים

מעביר המים הרוס ברובו. אפיק זרימת מי הנגר הוא כיום מדרום לשרידי המעביר.

– סוללת המסילה כאן גבוהה מאד. צמודים אליה מתקני צ.ה.ל.

– מפגש סוללה עם כביש הגישה לאתר שבטה נ.צ. 163963/535922

73, תחנת רכבת, שדה פקועה (תמילת ראשד)

נ.צ.    167732/538890

בעת עריכת הסקר הנוכחי נראו השרידים במצב השתמרות גרוע. על כן הועתק החומר בשינויים בני הזמן מסקר נוף רמת נגב שערכתי לפני כשני עשורים.

שרידי תחנה רכבת בשדה פקועה.

"שלושה מיתקנים  בנויים כאן בטור, לאורך המסילה, ממערב לה. לפחות שניים מהם היו כנראה קשורים לאגירת מים.

המיתקן המרכזי, שהשתמר היטב, הוא מאגר מים או באר מקורה ומטויחת. סתום כיום. שיטחו 5X3.60 מ' ועומקו כיום כ-_2.5 מ. בגגו הקמרוני פתח מרובע. בקרקעיתו גרוטאות רבות וביניהן מקננות תנשמות. 

הבאר או מאגר המים, מאחור שרידי המבנה הצפוני. ברקע משמאל מחנה שבטה
הבאר או מאגר המים, מאחור שרידי המבנה הצפוני. ברקע משמאל מחנה שבטה

במיתקן הדרומי, המרוחק מהבאר ומהמבנה הצפוני, נראים עקבות טיח.  שיטחו 13 X‏ 6 מ' לערך. הוא בולט עד כ- 2 מ' מעל פני השטח. אבני הבניין והריצוף נשדדו עד תום, ועל קרקעיתו נותרה שכבת סיד כבוש או טיט בהיר. נראים שרידי קיר פנימי וקירות חיצוניים. על שרידי הקירות מצויים עקבות  טיח. בצידו המערבי מרזב מטויח, מתחת לרצפת המבנה המוגבהת.

המיתקן הצפוני הוא מיבנה שיטחו 10 X‏ 5 מ'. כל אבני הבניין נשדדו עד תום ונותרו רק יסודותיו המוגבהים ומילוי החול שביניהם. הרצפה מכוסה שכבת טיט או מלט אפור, שעליו הונחו כנראה מרצפות, אך הן נשדדו. כמו כן פזורות כאן לבנים מלבניות וחלולות, עשויות חרס כתום, ורעפי חרס כתום, שנושאים את הטביעה JERUSALEM‏.

מתחת לחלקו המערבי של המבנה נמצא מרתף. קירותיו ניבנו מאבני גזית ותקרתו נתמכת בקורות ברזל עבות בעלות פרופיל H‏. פתח המרתף צר ומרובע, קישר את המרתף אל המבנה שהיה מעליו. המרתף נסתם והולך בחולות נודדים.

74

שני המבנים הצדדיים שמשני עברי מאגר המים המקורה, נבנו על הגבהה. ורצפותיהן היו בגובה סוללת המסילה או מעט מעליה. בקטע זה הייתה הסוללה רחבה והכילה שתי מסילות.

*נסקר ונכתב בשנים 1990-1991 בסקר נוף רמת הנגב

74, מעביר מים מרובע

 נ.צ. 167732/538890

סתום לגמרי בחולות נודדים נמצא בין מבני תחנת תמילת ראשד.

– ערוץ שמתפתח לאורך סוללת המסילה מדרום לצפון. מתנקז בפרצה במסילה לא נראים שרידי בנייה בפרצת המסילה.

– נ.צ. 168527/539518 מנקודה זו ועד כביש 211 הוסר כל תוואי המסילה על מנת להכשיר שטח חקלאי למושב השיתופי אשלים. בלב השדה הושאר מעביר מים יחיד, (אתר 75).

75, מעביר מים קשתי

נ.צ. 169221/540273

המעביר סתום חלקית ופגוע בשתי חזיתותיו. נותר מוגבה ובולט על פני השטח שמסביבו שהוכשר לחקלאות.
המעביר סתום חלקית ופגוע בשתי חזיתותיו. נותר מוגבה ובולט על פני השטח שמסביבו שהוכשר לחקלאות.

– משני עברי כביש 211 נותרו שני קטעי סוללה קצרים, בגובה 1,5 – 2.0 מטר

– מכביש 211 עד גשר נחל הבשור יושר תוואי המסילה באורך כ-1.8 ק"מ על מנת להכשיר שטח חקלאי למושב שיתופי (לשעבר) אשלים.

76, גשר נחל הבשור

נ.צ.מ 170697/541575 

אורך הגשר בין אומנה חיצונית צפון מזרחית  לאומנה חיצונית דרום מערבית. הוא כ- 58 מטרים.  הרווח בין בסיסי האומנות הוא 7 מטר. הגשר  היה כנראה בן 7 או 8 קשתות.

בין שתי האומנות החיצוניות נותרו רק שלושה שרידי אומנות קשת במצב של יסודות בלבד.

אפיק הזרימה הראשי של הנחל, עובר כיום, לרגלי האומנה החיצונית הצפון מזרחית. באפיק נחל הבשור נערכה כריית חלוקים עמוקה, שגורמת להתחתרות חזקה ולחשיפת היסודות של האומנה. האפיק טופל בעת שיקום הנחל. ו"רופד" בסלעים גדולים רבים מאד לשם הגנה על האומנות ששרדו מסחיפה והתמוטטות.

אומנה חיצונית צפונית – שרדה חלקית. מעל היסודות שרדו 5 נדבכים ישרים ומעליהם 5 נדבכי קשת בלבד. עשרת הנדבכים שרדו עם נדבכים מקבילים בשתי הכנפיים. ניתן לראות יפה, את ההבדלים בחיבור אבני הנדבכים הישרים לכנף עם  קו גבול מסותת ברור.  חלק מהאבנים הגדולות מסותתות בזוית המתאימה לפתיחת הכנף. תופעה שאינה מצויה בנדבכי הקשת.

אומנה חיצונית צפון-מערבית ברקע ישוב קהילתי אשלים
אומנה חיצונית צפון-מערבית ברקע ישוב קהילתי אשלים

אומנה חיצונית דרום מזרחית. – האומנה מרוחקת מאפיק הזרימה כיום, ולא נחשפו כלל יסודותיה. קל מאד היה לשודדי האבן להגיע גבוה, ובקלות. באומנה זו לא שרדה ולו אבן גזית אחת חשופה.

אומנה חיצונית דרום-מזרחית
אומנה חיצונית דרום-מזרחית
יתד ברזל בין האבנים, מי השאיר? הבונים או המפרקים?    מסביבה עקבות ירי
יתד ברזל בין האבנים, מי השאיר? הבונים או המפרקים? מסביבה עקבות ירי

להיכן נעלמו כל אבני הגזית של אומנות הגשר? קשה לדעת כיום מי בנה את ביתו מאבנים אלה. או בנה גשר על הכביש המנדטורי שעל נחל הבשור.

במרחק לא רב, ממערב לגדר הישוב אשלים, מצויים חורבות קסר בדווי המורכב משורת חדרים וחצר בעלת חומה. רק בקסר כזה יכולות להיבלע  אבני גשר רבות.  גם קסר זה לא עמד בשיני הזמן ואימוני חיילי צ.ה.ל. פינות החדרים הבנויות מאבני גזית גדולות של הגשר, עדיין עומדות. משקופי הדלתות שנוצקו בבטון על אדני הברזל של המסילה, כבר על הקרקע.

שרידי קסר אבן אג'ויעד
שרידי קסר אבן אג'ויעד

– אשלים ישוב קהילתי, ממוקם על קטע המסילה הבא. מעבר לגדר הצפונית של הישוב עמק רחב שבו הייתה בנויה סוללה גבוהה שרק קטע ממנה שרד.

77, שרידי מעביר מים?

נ.צ.  000

בסוללה שמצפון לגדר אשלים. קיים פתח רחב בסוללה הגבוהה ברוחב כ-20 מטר. בפתח שרידי – ייתכן אבני יסודות. כאן מתגלה סוללת מסילה צרה ושטוחה שעשתה עיקוף והתרחקה מהקו הראשי. המשכן של שתי המסילות  נבלעות בגדר הישוב אשלים.

78, שרידי מעביר מים

נ.צ 172065/542207

77

מעביר מים או גשר שלא שרד על ערוץ משני של נחל הבשור. רוחבו כ-20 מטר. מהאומנה הצפון מערבית שרדו רק מעט אבני גוויל מלוכדות בבטון תורכי בהיר. מהאומנה הנגדית לא שרד מאום. סמוך למרכז האפיק מבצבץ ראש קיר שלא באתרו כנראה התהפך וסטה ממקומו בעבר. האפיק מנקז את מימיו כיום, מדרום לגשר. תוואי המסילה מקבל כאן עיקול קל.

79, מעביר מים קשתי

נ.צ. 172371/542369 

79

הרוס ברובו, נותרו הדפנות והקשת. חסרות כל אבני החזית והכנפיים, בשתי החזיתות. מדרום למעביר המים פרצה רחבה דרכה מתנקזים כיום מי הערוץ.  את הסוללה מלווה לכל אורכה סוללה נמוכה וצרה מצידה המערבי

80, מעביר מים

נ.צ. 172820/542662

נותרו רק שרידים של אבני גוויל מלוכדות בבטון תורכי בהיר.

81, מעביר מים קשתי

נ.צ. 173857/542943

שרידי מעביר מים ללא רוב אבני הגזית. נסתם בעברו המערבי בעבודות עפר.
שרידי מעביר מים ללא רוב אבני הגזית. נסתם בעברו המערבי בעבודות עפר.

82, מעביר מים קשתי

נ.צ. 174075/542963 

82

לא נותרו בחזיתות אבני גזית. סתום בחלקו. נראים רק שני נדבכים ישרים, 5 נדבכי קשת משני עברי אבן הראשה. בשנים האחרונות הוסדר כאן הערוץ ואפיק הזרימה הוסט לפרצה בסוללה. נראה כאן עיקול קל לסוללה.

למעביר מים זה חלק בהיסטוריה של מלחמת העצמאות. תחתיו הוסתרו פצועי "הקומנדו הצרפתי"  באחד מקרבות משלטי התמילה. ושם נרצחו על ידי המצרים.

ממערב לסוללה אתר פינוי אשפה אזורי גדול. עבודות העפר מגיעות עד לסוללה.

– אתר ניסוי על הסוללה. נשפך כאן חצץ לבן ועליו הונחו אדנים של רכבת ישראל.

83, מעביר מים קשתי

נ.צ. 174171/542997

נותרו שרידים בלבד, של אבני גוויל במלט בהיר
נותרו שרידים בלבד, של אבני גוויל במלט בהיר

– פרצה רחבה בסוללה לא נראים כאן שרידי בנייה. מכאן מתחיל קטע של עבודות עפר, להסדרת הניקוז של המוסד רוח מדבר. העבודות  מצידה המערבי של המסילה   מגיעות עד סוללת המסילה. עבודות עפר אלה מחקו את המסילה המשנית. ממזרח לסוללה נראה שקע רחב אופייני ממנו נלקחה האדמה להקמת הסוללה.

83, מסילה נלווית

נ.צ 174898/543229

בנקודה זו מסתיימת המסילה הצרה שלוותה את מסילה הראשית ממערב. ממזרח נראה קטע חדש של מסילה נלווית, שמתחילה בחצי גובה הסוללה הראשית ויורדת לגובה של כמעט פני הקרקע. הסוללה הצרה נמצאת  במרחק כ-25 מטרים מהסוללה הראשית. חצץ הציפוי שעל המסילות מורכב כמעט כולו מאבן מנופצת.  הסוללה חוצה בניצב  טרסות עתיקות, שרובן ממזרח לה. מטרסות אלו נלקחו כנראה האבנים ליצירת החצץ האפור. כמעט ואין בחיפוי  התוואי חלוקי נחל. בסמוך לגשר באר חיל מתרבה חצץ הצור שבחיפוי הסוללה.

– גשרי נחל באר חיל ניבנו בשטח מבותר בערוצי משנה, והסוללה הגבוהה חוצה שטחי טרסות עתיקות משני עבריה. ממערב לסוללה הוחלקו הטרסות העתיקות וניטעו כרמי זיתים נרחבים שמושקים במים המליחים של הבארות המקומיות. בין הסוללה הראשית והסוללה הצרה – השטוחה, מתפתח ערוץ משני של נחל באר חיל, בכיוון צפון דרום בניגוד לשיפוע הטבעי של השטח.

84, גשר נחל באר חיל דרום

נ.צ. 175112/543418  

אורכו כ-15 מטר. בשתי האומנות החיצוניות שרדו רוב אבני הגזית. במרכז הגשר חשוף יסוד אומנת קשתות. כנראה אחד משניים. נדבכי האומנה הישרים, בעלי סיתות שוליים. נדבכי הקשת חלקים.

הערוץ הפעיל מתחתר לרגלי האומנה הדרומית וחושף את יסודותיה.

גשר באר חיל דרומי אומנה חיצונית דרומית ממערב נראה שקע כריית האדמה ששימשה לבניית הסוללה
גשר באר חיל דרומי אומנה חיצונית דרומית ממערב נראה שקע כריית האדמה ששימשה לבניית הסוללה
גשר נחל באר חיל דרום אומנה חיצונית צפונית  ברקע כרמי זית.
גשר נחל באר חיל דרום אומנה חיצונית צפונית ברקע כרמי זית.

 

85, גשר נחל באר חיל צפון

נ.צ. 175974/543647 

85

אורכו כ-20 מטר. בין האומנות החיצוניות נותרו 4 בסיסי אומנות שביססו את חמשת הקשתות. בכל שרידי האומנות נותרו מעט אבני גזית. הנדבכים הישרים בעלי סיתות שולים דק, כ-1 ס"מ נדבכי הקשת בעלי סיתות שוליים עבה יתר 3 – 4 ס"מ.

הנדבכים הישרים של האומנות מתארכים מעבר לקו חזית הקשת, כלפי כיוון מבוא הזרימה ההארכה מסתיימת במעוגל. בעברה הנגדי ההארכה מסתיימת בחדות כראש חץ. תצורה כזו נצפתה גם בגשר עסלוג'

ממרום הסוללה הגבוהה כאן, נראה לכל אורכה שקע חפירת הקרקע. שרוחבו כ-10 מטר.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

כתב, ערך ועדכן: אמנון (בוצי) ליבנה

פינת החי בקיבוץ רביבים

סיפורו של מפעל חינוכי מתחילתו ועד סופו. כתב, ערך ועדכן: אמנון (בוצי) ליבנה

ביר עסלוג'

מתקופת האבן הקדומה ועד ימינו. כתב, ערך ועדכן: אמנון (בוצי) ליבנה

אמנון (בוצי) ליבנה

האדם, המדבר ומה שבינהם

כשקטרים צפרו בנגב

כתב, ערך ועדכן: אמנון (בוצי) ליבנה

%d בלוגרים אהבו את זה: